รายงานข่าวประจำสัปดาห์ 6 – 12 พ.ค. 66 – เศรษฐกิจสหราชอาณาจักร