สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน ได้จัดเวิร์คชอปออนไลน์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและมั่นคงให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักรก่อนเปิดธุรกิจอีกครั้งหลังวิกฤต COVID-19
 
ท่านที่เข้าร่วมเวิร์คชอปนี้จะได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะรอบด้านเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในยุค New Normal และภาวะแวดล้อมใหม่ทางธุรกิจร้านอาหารในสหราชอาณาจักร เรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมเดินหน้าสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ
 
ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโดยกรอกแบบฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf15A2mq9nrceWbGeKrC-d-9bnAk73vqZiJ3hDJRwWyG1ceWg/viewform 
 
เวิร์คชอปแรกจะเริ่มในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (เวลากรุงลอนดอน/ตรงกับเวลา 16.00 น. ในไทย) ศึกษารายละเอียดการอบรมได้จากแผ่นภาพประชาสัมพันธ์