ข่าวสัปดาห์ กุมภาพันธ์ 67 (24 กพ – 1 มีค) – trade deal