ข่าวสัปดาห์ 28 ตค. – 3 พย 66 – คาดการณ์สถานการณ์สินค้าช่วงเทศกาลคริสต์มาส