ข่าวสัปดาห์ 17-23 ก.ย.65 – คาดการณ์เศรษฐกิจหลังสิ้นqueen