ข่าวสัปดาห์ – 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม trade talk UK – South Korea