เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมาย Thai Select  ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน  โดยมีเอกอัครราชทูต (ฯพณฯ นายกิตติพงษ์     ณ ระนอง) ให้เกียรติเป็นประธานและผู้มอบประกาศนียบัตร โดยมีร้านอาหาร Thai Select ในสหราชอาณาจักรที่เข้าร่วมรับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ จำนวน 43 ร้าน (สมัครใหม่ 18 ร้าน ต่ออายุ 25 ร้าน) เพื่อเป็นการรับรองว่าเป็นร้านอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การตกแต่งร้านมีภาพลักษณ์ที่ดี และคุณภาพการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้เชิญคณะกรรมการ Thai Select ในสหราชอาณาจักรและหัวหน้าสำนักงานต่างๆ ของไทยในสหราชอาณาจักร เข้าร่วมและเป็นสักขีพยานในงานด้วย

img_1390

s__3375160

img_1442 img_1437 img_1436 img_1435 img_1433 img_1432 img_1431 img_1429 img_1428 img_1427 img_1426 img_1425 img_1424 img_1419 img_1418 img_1417 img_1416 img_1415 img_1413 img_1411 img_1409 img_1407 img_1406 img_1449 img_1445 img_1458 img_1456 img_1455

s__3375155 img_1516_0 img_1478 img_1384 img_1508