ยอดขายเนื้อสัตว์และไก่ออร์แกนิคในสหราชอาณาจักร เผชิญความเสี่ยงหากรายได้ครัวเรือนหดตัวลง…อ่านต่อ