รายงานข่าวประจำสัปดาห์ 18 – 24 มีนาคม 66 – soft power