สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน ภายใต้สถานเอกอัครราชทูต ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมาย Thai Select เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน โดยมีท่านเอกอัครราชทูต (ฯพณฯ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ) ให้เกียรติเป็นประธานและมอบประกาศนียบัตร โดยมีร้านอาหารไทยที่รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ จำนวน 33 ร้าน เป็นร้านระดับ Thai Select Premium จำนวน 7 ร้าน และ ระดับ Thai Select จำนวน 26 ร้าน ทั้งนี้ คณะกรรมการ Thai Select หัวหน้าสำนักงานต่างๆ ของทีมประเทศไทย นักธุรกิจรายสำคัญในสหราชอาณาจักร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานด้วย

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังประกอบด้วย การสาธิตการทำอาหาร โดยเชฟ Jane Alty จากร้านอาหาร The Begging Bowl ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านอาหาร Thai Select พร้อมทั้ง การเสิร์ฟชิมอาหารไทยและเครื่องดื่มแบรนด์ไทย ได้แก่ Singha Beer, Chang Beer, Monsoon Valley Wine และ Intercarabao รวมทั้ง การจัดแสดงผักและผลไม้ไทยจากบริษัท Blue River International โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ประกาศนียบัตรเครื่องหมาย “Thai Selectเป็นเครื่องหมายที่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ มอบให้กับร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเป็นการรับรองว่าเป็นร้านอาหารไทยแท้ ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทยมีการตกแต่งบรรยากาศร้านที่สวยงาม ที่จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักรที่ประสงค์จะขอสมัครรับเครื่องหมาย Thai Select โดยท่านสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับใบสมัครได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน หรือ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.thaitradelondon.com  และสามารถส่งใบสมัครได้ทางอีเมลล์สำนักงานฯ info@thaitradelondon.com

ภาพประกอบ พิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมาย Thai Select