รายงานข่าวประจำสัปดาห์ 9 – 15 กันยายน 2566 – สถานการณ์เศรษฐกิจสหราชอาณาจักร