ข่าวสัปดาห์ 19 – 25 พย. 65 – สถานการณ์เศรษฐกิจสหราชอาณาจักร