ข่าวสัปดาห์ 3 – 9 ธค. 65 – สถานการณ์เศรษฐกิจสหราชอาณาจักร