ข่าว สัปดาห์ที่ 2 – 8 ตุลาคม 64 – food allergy law