ข่าวสัปดาห์ 11 – 17 พฤษภาคม 67 – กฏหมายการตัดไม้ทำลายป่า