Thursday, January 27, 2022
Home News Reports

News Reports

News Reports

สถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร

สำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (Office of National Statistics: ONS) ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ในช่วงระหว่างว...

สถานการณ์ COVID-19 ในสหราชอาณาจักร

หลังจากที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยการเร่งฉีด...

สถานการณ์ตลาดอาหารสัตว์ในสหราชอาณาจักรหลังจาก COVID-19

ข่าว สัปดาห์ที่ 9-15 ตค - อาหารสัตว์เลี้ยง

สหราชอาณาจักรออกกฎหมาย Food Label ใหม่ ‘Natasha’s Law’

ข่าว สัปดาห์ที่ 2 - 8 ตุลาคม 64 - food allergy law

สถานการณ์ขาดแคลนพนักงานขับรถขนส่งในอังกฤษ

ข่าว สัปดาห์ที่ 25 กย - 1 ตค 64- ขาดแคลนน้ำมัน

สหราชอาณาจักรเตรียมความพร้อมล่วงหน้าประชุม COP26

ข่าว สัปดาห์ที่ 21 - 27 สิงหาคม 64 - ประชุม COP26