Saturday, May 21, 2022

สถานการณ์ขาดแคลนพนักงานขับรถขนส่งในอังกฤษ

ข่าว สัปดาห์ที่ 25 กย - 1 ตค 64- ขาดแคลนน้ำมัน

“Meal Kit” รูปแบบธุรกิจมาแรงในสหราชอาณาจักร

ข่าว สัปดาห์ที่ 4 - 10 กันยายน 64 - meal kit

สหราชอาณาจักรเตรียมความพร้อมล่วงหน้าประชุม COP26

ข่าว สัปดาห์ที่ 21 - 27 สิงหาคม 64 - ประชุม COP26

ความนิยมอาหารประเภทข้าวและเส้นในช่วง COVID – 19

ข่าว สัปดาห์ที่ 14-20 สิงหาคม 64 - ข้าว 2021

สถานการณ์ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์กระทบการค้าโลก

ข่าว สัปดาห์ที่ 7-13 สิงหาคม 64 - สถานการณ์ขนส่งทางเรือ

คาดการณ์เทรนด์การเลือกซื้อสินค้าในช่วงคริสมาสของปี 2021

ข่าว สัปดาห์ที่ 31 กค - 6 สค 64 - trend สินค้า christmas

สถานการณ์สหราชอาณาจักรหลังยกเลิกมาตรการ Lockdown

ข่าว สัปดาห์ที่ 24 - 30 กรกฎาคม 64 - UK ผ่อนปรนมาตรการ Lockdown

การยกเลิกมาตรการ Social Distancing ของสหราชอาณาจักร

ข่าว สัปดาห์ที่ 17-23 กรกฎาคม - ปลดล้อก covid