เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา สคต. ลอนดอน ร่วมกับห้าง M&S ออกคูหา Adventures in Thai Fruit ส่งเสริมตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) ผลไม้ไทยและสินค้าอาหาร ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ TTM ในงาน BBC Good Food Show: Summer In The City ณ ศูนย์จัดงานแสดงสินค้า Excel กรุงลอนดอน ซึ่งเป็นงานเทศกาลอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดงานหนึ่งในสหราชอาณาจักร มีการนำเสนอ การชิมและจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีความโดดเด่นและแปลกใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการทำอาหารจากเชฟชื่อดังของสหราชอาณาจักร อาทิ เจมส์ มาร์ติน, ทอม แคริช, มิเชล รู จูเนียร์ และ พอล ฮอลลีวูด เป็นต้น ซึ่งงานในปีนี้ มีผู้เยี่ยมชมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คน

ในส่วนของคูหา Adventures in Thai Fruit ของ สคต. ลอนดอน และ VIP Lounge ของงาน ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ TTM และมีการจัดแสดงผลไม้ไทยและผลไม้แปรรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ TTM อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้ มะพร้าวน้ำหอม มะม่วงมหาชนก เงาะ ลิ้นจี่ และมังคุด พร้อมทั้งการสาธิตการเตรียม/ปอกผลไม้ไทย การชิม และจำหน่ายผลไม้ นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ถึงประโยชน์ทางโภชนาการของผลไม้ไทยอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก โดยผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม และมะม่วงน้ำดอกไม้ ซึ่งมีวางจำหน่ายในห้าง M&S อยู่แล้ว นอกจากนี้ มังคุด และลิ้นจี่ ยังได้รับความนิยมเช่นกัน

สคต. ลอนดอน เห็นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับผลตอบรับที่ดี โดยผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรรับรู้ถึงตราสัญญาลักษณ์ TTM มากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าไทย ในด้านคุณภาพและการผลิตที่ได้มาตรฐานและเป็นธรรมต่อเกษตรกร รวมถึงมีความเข้าใจในวิธีการเตรียมและรับประทานผลไม้ไทยมากขึ้นอีกด้วย โดยคาดว่าจากผลตอบรับของผู้บริโภคที่มีความสนใจผลไม้ไทยดังกล่าว นั้น จะทำให้ห้าง M&S และห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร มีการนำเข้าผลไม้ไทย และให้ความสนใจกับสินค้าไทยที่ได้รับตรา TTM เพิ่มขึ้นด้วย

img_1646 img_8012 img_8029 img_8034 img_8035 img_8036 img_8037 img_8038 img_8039 stuart-demo dsc_2982