เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน โดย   คุณสุภาวดี แย้มกมล อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ร่วมกับห้าง M&S (Marks & Spencer) ได้เชิญ Bloggers สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ทั้งชาวอังกฤษและชาวไทย มาร่วมกิจกรรม Adventures in Thai Fruit Event เพื่อทำข่าว พร้อมพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark และคุณภาพของผลไม้ไทย ณ Perseverance Works Studio ในย่าน Shoreditch ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกรุงลอนดอน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอัครราชทูต ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ มาเป็นประธานในงาน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงผลไม้ไทยและผลไม้แปรรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ TTM อาทิ มะม่วงมหาชนก มะพร้าวน้ำหอม เงาะ มังคุด และสละ พร้อมทั้งการสาธิตการปอกและชิมผลไม้ไทย การแกะสลักผลไม้ โดยมี Mr. Stuart Buchanan ตัวแทนจากบริษัท Blue River International มาบรรยายเกี่ยวกับผลไม้ไทย และความสำคัญของตราสัญลักษณ์ TTM เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทยต่อผู้บริโภค ในด้านคุณภาพและการผลิตที่ได้มาตรฐานและเป็นธรรมต่อเกษตรกร นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสิร์ฟอาหารและสาธิตการทำอาหารจากผักและไม้ไทย อาทิ เมี่ยงมังคุด มัสมั่นขนุน ม้าฮ่อ ยำผลไม้ เป็นต้น โดย เชฟ เซ็บบี้ โฮม ทั้งนี้ เชฟ เซ็บบี้ โฮม ยังได้ตอบข้อซักถามและพูดคุยถึงความหลากหลายและความโดดเด่นในด้านรสชาติและคุณภาพของผลไม้ไทย อีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน Bloggers และผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

สคต. ลอนดอน เห็นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับผลตอบรับที่ดี มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 70 ราย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มนักธุรกิจและสื่อมวลชน โดยมีสื่อมวลชนร่วมงานทั้งหมด จำนวน 32 ราย (Blogger จำนวน 18 ราย และ สื่อมวลชนอื่นๆ จำนวน 14 ราย) โดยสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจในผลไม้ไทยและผลไม้แปรรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ TTM ที่นำมาจัดแสดง โดยคาดว่าจากผลตอบรับของสื่อมวลชนที่มีความสนใจผลไม้ไทยดังกล่าว และการรับรู้ถึงความสำคัญของตราสัญลักษณ์ TTM นั้น จะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวสหราชอาณาจักร ให้ความสนใจกับสินค้าไทยที่ได้รับตรา TTM เพิ่มขึ้น และมีการบริโภคผลไม้ไทยมากขึ้นด้วย

IMG_1790 IMG_1791 IMG_1795 IMG_1799 IMG_1800 IMG_1803 IMG_1832 IMG_1835 IMG_1836 IMG_1848