สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักรที่ประสงค์จะขอรับ หรือ ต่ออายุประกาศนียบัตรเครื่องหมาย Thai Select ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังลิงค์ด้านล่าง เพื่อขอรับเครื่องหมาย Thai Select โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยท่านสามารถส่งใบสมัครตามที่อยู่ ในหน้า Contact us โทรสาร หรือ อีเมลล์ที่ info@thaitradelondon.com

ดาวน์โหลดในแบบภาษาไทยของ Acrobat Reader (pdf)