Sunday, July 14, 2024
Home News Reports

News Reports

News Reports

ผลกระทบจากการยกเลิก Tax Free

สหราชอาณาจักรได้ประกาศยกเลิกการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว (Tax Free) นับตั้งแต่ปี 2021 ส่งผลให้สหรา...

เทรนด์ผลิตภัณฑ์สินค้าจากสาหร่าย

ข่าวสัปดาห์ 27 เมย - 2 พค. 67 - เทรนด์สินค้าสาหร่าย

ตลาดสินค้าอาหารช่วงการถือศีลอด

ข่าวสัปดาห์ 13 - 19 เมษายน 67 - เทศกาลถือศีลอด

ความกังวลเรื่อง carbon footprint ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร

ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใสในการจัดหาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ม...

เทรนด์เครื่องดื่ม Functional Drink

ข่าวสัปดาห์ 23 - 29 มีนาคม 67 - functional drinks

การประกาศนโยบายการคลังช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ข่าว สัปดาห์ 2-8 มีนาคม 67 - Spring Budget