เอกสารแนบ 4 – E-Exporter List_THAIFEX-VTS 2023_Mini OBM (10.08.2566) R1เอกสารแนบ 2 – Infographic การใช้งานระบบ VTS SEP 2023เอกสารแนบ 1 – Importer Register Form