8.8 C
London
Friday, February 15, 2019
News Reports

News Reports

News Reports

4 – 10 April 2016 ผู้แทนพิเศษด้านการค้าของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐม...

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายมาร์ค การ์นิเยร์ (Mr. Mark Garnier) ผู้แทนพิเศษด้านการค้าของนายกรัฐ...

9 – 15 April 2016 เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรยังคงชะลอตัว

จากผลสำรวจของสภาหอการค้าแห่งอังกฤษพบว่า ท่ามกลางสภาวการณ์ความไม่แน่นอนจากทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้การเติบโตท...

ชาวสหราชอาณาจักรใช้จ่ายสวนกระแส Brexit

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรภายหลัง Brexit ของ The British Retail Consortium (BRC)...