ข่าวสัปดาห์ เมษายน 67 (30 มีค – 5 เมย.) – Canada trade deal