นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร นาง Theresa May ได้ตั้งเป้าหมายให้สหราชอาณาจักรเป็นผู้นำระดับโลกในการดำเนินการค้าเสรี ในช่วงการเข้าร่วมการประชุม G20 Summit เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 ณ ประเทศจีน โดยนาง Theresa May ได้ใช้เวทีดังกล่าวแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินนโยบายการค้าเสรี พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงการกระจายผลประโยชน์ทางการค้าอย่างทั่วถึงและการสร้างเศรษฐกิจที่มีความเป็นธรรมแก่               ทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะการสร้างงาน การลงทุนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การฝึกอบรม และโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมใหม่

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรหวังที่จะมีการหารือกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า โดยเฉพาะการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ภายหลังจากการออกจาก EU โดยในช่วงการประชุมดังกล่าว นายกรัฐมนตรีฯ มีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย นาย Malcolm Turnbull ซึ่งได้ส่งสัญญาณในการผลักดันให้มีการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรได้มีการพบหารือกับรัฐบาลออสเตรเลียในประเด็นเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของออสเตรเลียในการเจรจาความตกลงการค้ากับประเทศต่างๆ ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ออสเตรเลียได้มีการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไปแล้ว 5 ฉบับ รวมทั้งการเจรจา ความตกลง Trans-Pacific Partnership ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานการค้าทวิภาคีเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างทั้งสองประเทศ  นอกจากนี้นิวซีแลนด์และแคนาดา ยังได้แสดงความพร้อมให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในด้านการเจรจาการค้าแก่
สหราชอาณาจักร เพื่อให้การเจรจา Brexit บรรลุผลสำเร็จ

ในการประชุม G20 Summit นาง Theresa May ได้กล่าวถ้อยแถลง โดยมีประเด็นสำคัญ คือ สหราชอาณาจักรมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้การเจรจา Brexit บรรลุผลสำเร็จ โดยใช้จุดแข็งของสหราชอาณาจักรจากการเป็นชาติแห่งการค้าและการจัดทำความตกลงการค้าใหม่กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก สหราชอาณาจักรอยู่ระหว่างการจัดตั้งทีมเจรจาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว และใช้โอกาสนี้ในการหารือกับผู้นำประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย ซึ่งได้แสดงความสนใจที่จะจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเดินหน้าสนับสนุนการค้าเสรี และตระหนักถึงความจำเป็นในการลงทุนด้านการฝึกอบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะนำไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วน

 

ทั้งนี้ ภายหลังจากการพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรมีกำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 เพื่อหารือเรื่องการออกจาก EU และการค้า โดยมุ่งเน้นประเด็นนโยบายการค้าของประเทศ โดยเฉพาะหลักการซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดลำดับความสำคัญการเจรจาการค้าของสหราชอาณาจักรกับประเทศคู่ค้าต่างๆ

ที่มา: https://www.gov.uk/government/news/pm-uk-should-become-the-global-leader-in-free-trade