14.3 C
London
Monday, September 27, 2021
News Reports

News Reports

News Reports

ความนิยมอาหารประเภทข้าวและเส้นในช่วง COVID – 19

ข่าว สัปดาห์ที่ 14-20 สิงหาคม 64 - ข้าว 2021

สถานการณ์ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์กระทบการค้าโลก

ข่าว สัปดาห์ที่ 7-13 สิงหาคม 64 - สถานการณ์ขนส่งทางเรือ

คาดการณ์เทรนด์การเลือกซื้อสินค้าในช่วงคริสมาสของปี 2021

ข่าว สัปดาห์ที่ 31 กค - 6 สค 64 - trend สินค้า christmas

สถานการณ์สหราชอาณาจักรหลังยกเลิกมาตรการ Lockdown

ข่าว สัปดาห์ที่ 24 - 30 กรกฎาคม 64 - UK ผ่อนปรนมาตรการ Lockdown

การยกเลิกมาตรการ Social Distancing ของสหราชอาณาจักร

ข่าว สัปดาห์ที่ 17-23 กรกฎาคม - ปลดล้อก covid

สหราชอาณาจักรผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ระยะที่ 4

ข่าว สัปดาห์ที่ 10 - 16 กรกฎาคม 64 - UK ผ่อนปรนมาตรการ Lockdown

“Refill Station” เทรนด์จำหน่ายสินค้ามาแรง

ข่าว สัปดาห์ที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 64 - consumer trend

น้ำนมจากพืช : ทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภค

ข่าวสัปดาห์ 19-25 มิย - น้ำนมจากพืช

“Functional Food” เทรนด์มาแรงยุค COVID

ข่าว สัปดาห์ที่ 12-18 มิถุนายน 64 - consumer trend