ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต Co-op ได้ศึกษาและทำรายงาน ‘Responsible Retailing Report’ เพื่อสำรวจมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับจริยธรรมด้านอาหารและความยั่งยืน โดยได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก FixOurFood และ University of York ใช้ AI ในการคาดการณ์เทรนด์อาหารที่ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรจะรับประทานในอีก 30 ปีข้างหน้า หรือ ปี พ.ศ. 2597 โดยผู้บริโภคจะหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น และหันมารับประทานอาหารมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น ‘flexitarian’ เป็นหลัก ซึ่งอาหารที่นิยมบริโภคในปัจจุบัน เช่น ปลาและมันฝรั่งทอด จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ด้วยตัวเลือกที่แปลกใหม่มากขึ้น เช่น โปรตีนจากแมลงทางเลือก ได้แก่ ตั๊กแตน และจิ้งหรีด สเต็กที่ทำในห้องปฏิบัติการ (lab-grown) และเบอร์เกอร์ที่ทำจากแหนแดง ทั้งนี้ ยังคาดการณ์ว่าสังคมจะเห็นคุณค่าของเกษตรกรและผู้ผลิตมากขึ้น ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของการทำฟาร์มในร่ม (indoor farming) ในเขตเมือง และนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการผลิตเนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่สร้างในห้องแล็บ เช่น สเต็ก เบอร์เกอร์ ปลาทูน่า และแม้แต่กุ้งล็อบสเตอร์

ห้าง Co-op ยังได้คาดการณ์ว่าผู้บริโภคจะให้การสนับสนุนสินค้า Fairtrade และ ชาวสหราชอาณาจักรจะทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน ซึ่งทำให้ชาวสหราชอาณาจักรมีเวลาทำอาหารมากขึ้น ทั้งนี้ ห้าง Co-op ได้ให้สัมภาษณ์ว่าห้างฯ มีความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากห่วงโซ่อุปทานลงร้อยละ 48 ภายในปี 2593 และ    บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของห้างจะต้องสามารถรีไซเคิลได้ง่ายที่บ้าน หรือผ่านจุดรวบรวมในร้านค้า Co-op

ที่มา: Grocery Gazette

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สคต.

สคต. เห็นว่าสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบการรับประทานอาหาร และผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารที่จำหน่ายในสหราชอาณาจักร  โดยในอนาคตข้างหน้าผลิตภันฑ์อาหารโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์จะได้รับความนิยมบริโภคมากขึ้นเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวเข้ามาขยายตลาดในสหราชอาณาจักร