สหราชอาณาจักรได้ประกาศยกเลิกการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว (Tax Free) นับตั้งแต่ปี 2021 ส่งผลให้สหราชอาณาจักรมีความดึงดูดต่อนักท่องเที่ยวน้อยลง เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่สามารถใช้สิทธิในการขอคืนภาษีจากการซื้อสินค้าในสหราชอาณาจักรได้ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวในสหราชอาราจักรลดลงและยอดนักท่องเที่ยงยังไม่สูงเทียบเท่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มลดระยะเวลาในการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรลงเพื่อใช้เวลาส่วนหนึ่งในการช้อปปิ้งในเมืองอื่นๆ ในยุโรป เช่น ปารีส มิลาน โรม หรือมาดริด ทั้งนี้ ภาคธุรกิจได้ส่งสัญญาณต่อรัฐบาลว่าภาคบริการ ท่องเที่ยว และธุรกิจค้าปลีกจะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหากภาครัฐพิจารณากลับมาให้สิทธิ Tax Free แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักเดินทางจากสหภาพยุโรป

ผลกระทบจากการยกเลิก Tax Free นี้ส่งผลให้ห้างค้าปลีกจำนวนมากต้องขาดรายได้ในการขายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาห้าง Selfridges ได้ประกาศเรื่องการลดอัตราพนักงานลงถึง 70 ตำแหน่ง อันอาจเป็นผลจากการที่ห้างขาดรายได้จากการขายสินค้าแบบ international sales ซึ่งส่งผลให้ต้องลดอัตราพนักงานลง 2% จากจำนวนพนักงานในส่วนสำนักงานใหญ่ทั้งหมด ทั้งนี้ Selfridges ไม่ได้เป็นห้างค้าปลีกรายแรกที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก Tax Free ดังกล่าว ห้างขายสินค้า เช่น Mulberry และ Burberry ต่างมีความเห็นว่าการยกเลิก Tax Free ดังกล่าวส่งผลให้ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ต่ำลง โดยเชื่อว่านักท่องเที่ยวเลือกเดินทางไปเมืองอื่นในสหภาพยุโรปเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่ได้รับ Tax Free

ภาคเอกชนโดย The Association of International Retail ได้เสนอข้อมูลว่า ในช่วงปี 2022 หลังจากที่รัฐบาลได้ยกเลิก Tax Free ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรลดลงถึง 1,500 ล้านปอนด์และนักเดินทางมีแนวโน้มจะลดการใช้จ่ายในสหราชอาราจักรลงถึง 70% ในขณะที่ในปี 2022 มีข้อมูลว่านักเดินทางในยุโรปเพิ่มขึ้นถึง 198% ในขณะที่นักเดินทางในสหราชอาณาจักรลดลงถึง 18% เมื่อเทียบกับปี 2019

ที่มา: The Financial Times/Business Traveller

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สคต. สคต. เห็นว่าสหราชอาณาจักรเป็นตลาดใหญ่ที่มีผู้บริโภคหลากหลายประเภท ทั้งนี้ ภาคการท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยและใช้บริการมากกว่า 30 ล้านคนต่อปี ถึงแม้ว่าภาครัฐจะได้ยกเลิกการให้ Tax Free แก่นักท่องเที่ยว/นักเดินทาง แต่การวางจำหน่ายสินค้าในห้างค้าปลีกที่เป็นที่รู้จักยังคงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการนำสินค้าเข้าสู่สายตาผู้บริโภค ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาแนวทางการตลาดและการวางจำหน่ายสินค้าในห้างค้าปลีกที่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อเปิดโอกาสให้สินค้าเป็นที่รู้จักได้แพร่หลายขึ้น

สรุปโดย สคต. ลอนดอน