จากรายงานของ The Society of Motor Manufacturers and Traders พบว่า ยอดการผลิตรถยนต์ของสหราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคม 2016  เพิ่มขึ้นประมาณ 7.6% หรือจำนวน 126,566 คัน สำหรับ              ในช่วง 7  เดือนแรกของปี 2016 (ม.ค.-ก.ค.)  สหราชอาณาจักรมีการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้น 12.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือจำนวน 1,023,723 คัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2004 ที่สหราชอาณาจักรสามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตรถยนต์ได้มากกว่า 1 ล้านคัน แม้ว่าผลการลงประชามติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา             สหราชอาณาจักรได้ตัดสินใจเลือกที่จะออกจาก EU ก็ตาม

 

นอกจากนี้ ยอดการผลิตรถยนต์สำหรับตลาดสหราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคม 2016 เพิ่มขึ้น 14.1% ในขณะที่ยอดการส่งออกรถยนต์ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 6% โดยเกือบ 80% ของรถยนต์ที่ผลิต              ในสหราชอาณาจักรทั้งหมดในปีนี้ หรือมากกว่า 750,000 คัน มีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยสหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกรถยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร

 

นาย Mike Hawes หัวหน้าฝ่ายบริหารของ The SMMT กล่าวว่า การผลิตรถยนต์ของสหราชอาณาจักร          ในปี 2016 มีการเติบโตที่ดีมาก โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ ความต้องการรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ของอังกฤษจากทั่วโลก นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังได้มีการลงทุนในการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ และมีการผลิตในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ความสำเร็จในอนาคตขึ้นอยู่กับความต้องการรถยนต์คันใหม่อย่างต่อเนื่อง และการดึงดูดการลงทุน ดังนั้น             จึงจำเป็นที่สหราชอาณาจักรจะต้องแสดงให้เห็นว่ายังคงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการแข่งขัน และเปิดกว้างสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์

 

ภายหลังจากการลงประชามติ EU referendum ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ออกมาเตือนว่า ผู้ผลิตรถยนต์อาจประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน หากกฎระเบียบในการนำเข้าแรงงานจากยุโรปของสหราชอาณาจักรมีความเข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ นาย Johan van Zyl หัวหน้าฝ่ายบริหาร Toyota Europe กล่าวว่า อนาคตของผู้ผลิตรถยนต์ในอังกฤษขึ้นอยู่กับผลของการเจรจาระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป

ที่มา: The Guardian

 

ผลกระทบต่อการส่งออกไทย/ข้อเสนอแนะ

 

ยอดการผลิตรถยนต์ในสหราชอาณาจักรมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559 โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 7.6% แม้ว่าผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ตัดสินใจที่จะออกจาก EU ก็ตาม โดยมีปัจจัยในเชิงบวก ได้แก่ ความต้องการรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ของอังกฤษจากทั่วโลก การลงทุนในด้านการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ และสหราชอาณาจักรยังคงมี              ขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของอุตสาหกรรมรถยนต์ในสหราชอาณาจักร นอกจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป

สหราชอาณาจักรถือเป็นตลาดส่งออกสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบอันดับ 1 ของไทยในยุโรป โดยการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการผลิตรถยนต์ในสหราชอาณาจักร จะเป็นโอกาสดีที่ไทยจะขยายการส่งออกการส่งออกสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมายังสหราชอาณาจักรได้มากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2558 ไทยส่งออกสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมายังสหราชอาณาจักรมีมูลค่า 563 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.97 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า สำหรับในปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) ไทยส่งออกสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมูลค่า 249.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.04  โดยสินค้ารถยนต์และส่วนประกอบเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 2 ของไทยในตลาดสหราชอาณาจักร